Over mijn praktijk

Kwaliteitswaarborg

Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET)
Alle aangesloten therapeuten zijn op HBO niveau opgeleid. Ze functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van ‘Het Verbond’.
Verder zijn ze verplicht zich regelmatig bij te scholen. Alle therapeuten zijn ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

www.vvet.nl

RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Als er tijdens een behandeling iets gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, dient u dit eerst te bespreken met de behandelaar. Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. De klachten- en geschillenafhandeling van VVET loopt conform WKKGZ, via Quasir of indien nodig via Geschilleninstantie Zorggeschil.

In mijn praktijk is een klachtenfolder aanwezig, waar alle informatie in staat.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.quasir.nl
www.zorggeschil.nl

Tevens beschikt de therapeut over een geldig en recent afgegeven VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Verzekering

Vergoeding door zorgverzekeraars
Afhankelijk van de afgesloten polis bij de zorgverzekeraar kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding. Controleer zelf bij uw ziektekostenverzekering de mogelijkheden. Bij Independer ziet men welke zorgverzekeraars  een vergoeding aanbieden voor alternatieve geneeskunde.

Coulance brief vergoeding zorgverzekeraar
Komt u niet (meer) in aanmerking voor vergoedingen van uw behandelingen? U kunt altijd een brief sturen naar uw zorgverzekeraar. Deze brief is in de praktijk aanwezig en ik help u graag met het invullen!