Behandelmethode

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek over het verloop van uw klachten/ziekte (ook wel voorgeschiedenis genoemd) en een behandeling.

De behandeling gebeurt door middel van handoplegging, zo wordt universele of kosmische energie overgedragen met als doel het zelfgenezend vermogen van de cliënt te bevorderen.

Als paranormaal therapeut bekijk ik de mens vanuit een holistische visie. Dit is de lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie van de cliënt. Ik onthoud mij van een diagnose op het terrein van de reguliere gezondheidszorg en zal nooit een reguliere therapie afraden of doorkruisen. Op het gebied van medicatie geef ik geen advies.

Psychometrie is een belangrijk aspect van de behandeling. Hierbij worden blokkades in het energiesysteem van de cliënt waargenomen. Dat houdt in dat ik mij energetisch afstem op de cliënt en deze wijze een goed beeld krijg van de klachten of de ziekte.

De energetische behandeling wordt hier volledig op afgestemd. Deze behandeling bestaat uit handoplegging en/of strijkende bewegingen langs of op het lichaam. Blokkades worden hierdoor opgeheven en er wordt gezorgd voor een betere doorstroming van energie in en rondom het lichaam. De klachten zullen nu langzaam gaan afnemen.

Tijdens de behandeling kan er van alles worden waargenomen. Denk bijvoorbeeld aan warmte, kou, tintelingen of een gevoel van ontspanning. Het kan ook zijn dat er geen waarneming is, de energie doet evengoed gewoon zijn werking.

Na drie sessies wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de duur van de klacht(en).

Gespreksvoering is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Door middel van onze gezamenlijke gesprekken ontstaat bewustwording. Hierdoor krijgt u inzicht in uw processen waardoor u langzaam in een goede balans komt tussen ratio en gevoel.