Home

Wat is Paranormaal Therapie?

Paranormaal therapie is zo oud als de mensheid en komt in talloze culturen voor.

De therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie (ook wel kosmische energie) bestaat en elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt.

Een paranormaal therapeut kan, met behulp van het helderziend vermogen verstoppingen en blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waarnemen en verklaren. Het energiesysteem van een persoon wordt ook wel een 'de aura' genoemd. Buiten het helder zien, maakt de therapeut ook gebruik van helder horen, weten, voelen, proeven en zelfs ruiken.

Toepassing Paranormaal Therapie

Paranormaal therapie kan onder andere toegepast worden bij de volgende klachten:

  • Fysiek/lichamelijk
  • Emotioneel
  • Mentaal/psychisch
  • Spiritueel


Sommige situaties in uw leven hebben zoveel impact gemaakt, dat ze steeds terugkeren en ervoor zorgen dat u vastloopt op uw levenspad. Ik begeleid u bij de processen waarin deze blokkades optreden en help om ervan af te komen of om ermee te leren leven!